2023 es presenta com un any d’estabilització del mercat immobiliari després d’un 2022 que va marcar un nou rècord en inversions. L’atractiu del mercat espanyol a Europa i la resta del món permet que alguns sectors siguin molt atractius per als inversors.

Tot i que les inversions en habitatges segueixen consolidades com un valor segur, els veritables protagonistes d’aquest 2023 seran el build to rent, els data centers i els actius relacionats amb el sector sociosanitari.

Espanya té un paper clau en el futur dels data centers gràcies a la seva posició geogràfica entre dos continents. A més, l’arribada del cable interoceànic que connecta Catalunya amb Amèrica, Àsia i Àfrica i la gran penetració de les energies renovables fan que els mercats internacionals tinguin posat el focus en el nostre país.

La sostenibilitat, un dels reptes del sector immobiliari

El sector del Real Estate fa anys que està transformant el seu model productiu aplicant criteris de sostenibilitat, innovació i de respecte al medi ambient. Es calcula que la indústria immobiliària i de la construcció consumeix el 40% de l’energia i genera el 30% de les emissions mundials de gasos d’efecte hivernacle. Per aquesta raó és primordial que les empreses posin el focus en l’edificació sostenible, la reducció dràstica de les emissions de CO2 i la descarbonització.

Un dels primers aspectes que cal valorar és l’estalvi energètic en les noves construccions i valorar reformes en aquells habitatges més antics per adaptar-se als nous estàndards.  El sector immobiliari té el deure d’avançar-se a les regulacions que possiblement es facin en els propers anys a nivell nacional i europeu per garantir aquests edificis sostenibles.

Les empreses de real estate que vulguin mantenir la seva posició al mercat i tenir èxit estan obligades a actuar de forma responsable. Per tant, és moment de prendre les mesures adequades per generar un impacte positiu en el medi ambient i preparar-se per a un futur verd i carbon-neutral.