Project Description

CAN MAGÍ, SANT CUGAT

Desenvolupament d’un esquema de gran envergadura compost per 5 edificis d’habitatges que sumen 440 unitats plurifamiliars dins d’una nova zona coneguda com a sector Can Magí pertanyent a el municipi de Sant Cugat, situada a la perifèria a tan sols 15 km de Barcelona.

Classe d’actiu: Residencial
Nº Actius: 5
Nº Unitats: 440
Ubicació: Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Superfície: 41.000 m2
Inversió: 32 milions d’euros