RESUM EXECUTIU

Adequa és una firma de gestió d’inversions immobiliàries amb seu a Barcelona.

  • Propietat dels socis fundadors, actua com una empresa independent i està dirigida únicament pels socis executius.
  • Els nostres socis compten amb una àmplia experiència en el sector en posicions anteriors i han treballat junts durant més de 10 anys en dues àrees: promoció i gestió immobiliària.
  • Experiència local en un ampli espectre d’actius a través d’un diligent equip de 15 professionals.
  • Enfocament altament orientat a l’estudi continuat del mercat, garantint un desenvolupament sòlid a través de canvis de cicle.
  • Accés significatiu a transaccions, especialment en el mercat mig, gràcies a l’extensa xarxa de contactes de socis.
  • Capacitat interna en gestió d’actius juntament amb una àmplia xarxa de professionals i proveïdors de serveis de primer nivell.
  • Classes d’actius: residencial, no residencial i alternatives.
0

Milions d’euros.
Actius sota gestió.

0

Milions d’euros.
Pipeline en desenvolupament.

0

Professionals.
Equip propi.

0

Anys
Experiència acumulada dels Socis.

0

Ofertes/mes
Ofertes sota anàlisis.

0

Milions d’euros en transaccions finalitzades.

+0

IRR palanquejada.
Rendiment històric.

0

Projectes
finalitzats.

+0

Inversió múltiple.
Rendiment històric.

0%

Marge.
Rendiment històric.

ESTRATÈGIA D’INVERSIÓ

Actius i empreses

Invertim en actius i immobiliàries directament amb l’objectiu d’iniciar,
incrementar o optimitzar la rendibilitat del capital, a base d’una gestió genuïnament proactiva.

Amb mentalitat equitativa

Una mentalitat profunda basada en l’equitat, unida a la passió pel sector, garanteix la alineació d’interessos amb els nostres socis. És el que anomenem filosofia de “mentalitat equitativa”.

Tecnologia pròpia

Aprofitem  els  recursos de la nostra plataforma de gestió tant pels projectes estratègics en els que invertim, com pels de tercers que confien en la nostra gestió per preservar i incrementar el valor dels  seus actius.

Temes de desenvolupament i inversió

Gestió d’actius de desenvolupament i grau d’inversió amb l’enfocament d’alt valor afegit a les etapes patrimonials, a nivell urbà, projecte, execució, recapitalització i gestió d’actius o carteres.

EL NOSTRE OBJECTIU

Serveis integrals

Disciplina i rigor en el procés de fixació de preus, estudis de viabilitat, due diligence, gestió  d’actius, planificació tècnica i comercial i estratègia de sortida.

Devolucions atractives

Identificar i invertir en oportunitats per generar rendibilitats atractives, mitigant el risc aplicant la “nostra disciplina”.

Model de gestió

Model de gestió basat en tres pilars fonamentals: investigació de mercat profunda, ús de tecnologies pròpies i una excel·lent plataforma de gestió en col·laboració amb els millors professionals del sector.

Xarxa de contactes

Capacitat per originar noves línies d’inversió i transaccions “off-market” gràcies a la nostra extensa xarxa de contactes.

Àmbit geogràfic

Enfocament geogràfic en els principals mercats i únicament a les ubicacions secundaries sòlides.

Clients rics en capital i actius

La base de clients de dos fons, inversors de capital i tenidors d’actius, proporciona l’alineació dels interessos amb el capital.

PLATAFORMA DE GESTIÓ

Comitès Executiu i Assessor

ADEQUA compte amb un equip directiu que incorpora dos òrgans fonamentals: el Comitè Executiu i el Comitè Assessor. L’equip directiu s’estructura a través d’una plataforma de gestió amb dues àrees bàsiques d’activitat: Gestió i Inversions.

Gestió d’actius

L’estructura organitzativa, les característiques i el posicionament de l’empresa ens permeten oferir una gestió patrimonial verdaderament integral.

Estructura flexible i escalable

La plataforma funciona com una organització dissenyada per afegir capacitats a una estructura transversal flexible i escalable. Actualment, l’equip selecciona, analitza i estudia una mitja de 50 transaccions mensuals que s’originen principalment a través dels socis, membres del Comitè i col·laboradors.