Project Description

EDIFICI EMERGÈNCIES 112

Construcció i gestió de l’edifici d’emergències 112 per al Govern de Catalunya. Acull i coordina tots els òrgans operatius i agències implicades en la gestió d’emergències a Catalunya. L’edifici està en funcionament 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i compta amb el suport de redundància tecnològica adequat com qualsevol centre de dades.

Classe d’actiu: Serveis administratius
Nº Actius: 1
Nº Usuaris: 112 trucades d’emergència
Ubicació: Reus, Tarragona
Superfície: 14.376m2
Inversió: 19,5 milions d’euros