Project Description

MATARÓ

Adquisició a l’Ajuntament de Mataró mitjançant licitació pública d’una promoció de mida mitjana que inclou 3 edificis i un total de 90 unitats plurifamiliars distribuïdes en blocs de planta baixa més 10 altures.

Classe d’actiu: Residencial
Nº Actius: 3
Nº Unitats: 90
Ubicació: Mataró, Barcelona
Superfície: 9.700m2
Inversió: 6,8 milions d’ euros