Project Description

NAU LOGÍSTICA CARREFOUR

Construir per CILSA (Centre Intermodal de Logística SA) el principal hub logístic amb la cadena de distribució francesa com a ocupant. Carrefour va centrar aquest gran magatzem per complir amb totes les seves activitats al sud d’Europa. L’actiu s’erigeix ​​com un dels més grans i millor situats dins de Barcelona.

Classe d’actiu: Logística
Nº Actius: 1
Nº Unitats: 1
Ubicació: Zal ​​Prat, Barcelona
Superfície: 46.000m2
Inversió: 25 milions d’euros