Project Description

PARC LOGÍSTIC A LA GRANADA DEL PENEDÈS

Cartera desenvolupada i gestionada el 2001 com compra a termini amb un fons d’inversió. Vam mantenir la propietat d’un magatzem abans de la venda a una ‘family office’ local. La Granada és una de les millors carteres logístiques del mercat de Barcelona i, actualment, és propietat de PROLOGIS.

Classe d’actiu: Logística
Nº Actius: 4
Nº Inquilins: 6
Ubicació: La Granada del Penedès, Barcelona
Superfície: 70.000m2
Inversió: 30 milions d’euros