Project Description

PARC LOGÍSTIC A LA GRANADA DEL PENEDÈS

Cartera desenvolupada i gestionada en 2001 com compra a termini amb un fons d’inversió. El nostre vehicle va mantenir la propietat d’un magatzem abans de la venda a una family office local. La Granada és una de les millors carteres logístiques de l’mercat de Barcelona i actualment és propietat de PROLOGIS.

Classe d’actiu: Logística
Nº Actius: 4
Nº Inquilins: 6
Ubicació: La Granada de el Penedès, Barcelona
Superfície: 70.000 m2
Inversió: 30 milions d ‘euros