Project Description

SANTA EULÀLIA

Adquisició d’un edifici-taller existent amb locals comercials al centre de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. El treball va consistir en la negociació del seu lloc vacant i posterior desenvolupament de 17 departaments amb nous locals comercials. La propietat té una façana de 40 metres i està situada al costat del mercat local d’aliments de Santa Eulàlia i molt a prop dels Tribunals metropolitans de Barcelona.

Classe d’actiu: Residencial
Nº Actius: 1
Nº Unitats: 17
Ubicació: Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Superfície: 3.794m2
Inversió: 5,3 milions d’euros