Project Description

SANTA EULÀLIA

Adquisició d’un edifici taller existent amb locals comercials amb ocupants existents al centre de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. El treball va consistir en la negociació del seu lloc vacant i posterior desenvolupament de 17 departaments amb nous locals comercials. La propietat té una façana de 40 metres i està situada al costat del mercat local d’aliments de Santa Eulàlia i molt a prop de la “Ciutat Judicial”, els Tribunals metropolitans de Barcelona.

Classe d’actiu: Residencial
Nº Actius: 1
Nº Unitats: 17
Ubicació: Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Superfície: 3.794 m2
Inversió: 5,3 milions d ‘euros