Project Description

SEU DE PROINOSA

Actiu desenvolupat inicialment com la seu de l’banc italià SANPAOLO. La ubicació va ser estratègica en termes de latència (velocitat de dades) gràcies a la connectivitat de l’edifici als principals nodes de comunica ció, així com als seus sistemes de subministrament d’energia i redundància. Abans de l’ocupació de l’banc, adquirim l’actiu i el vam llogar a una gran empresa constructora com a seu central, d’una banda. Vam establir una de les primeres empreses de centres de dades amb instal·lacions a l’edifici restant.

Classe d’actiu: Centre de dades i oficines
Nº Actius: 1
Nº Inquilins: 2
Ubicació: Polígon Pedrosa a l’Hospitalet, Barcelona
Superfície: 4.000 m2
Inversió: 7 milions d ‘euros