Project Description

VITALIA RESIDÈNCIES TERCERA EDAT

Actualment, Grup Vitalia ocupa el tercer lloc en nombre total de places dins el sector de l’habitatge per a gent gran a Espanya. La nostra implicació va ser inicial dins el grup sanitari on vam dissenyar i desenvolupar els dos primers centres a Barcelona abans de la gran expansió de el grup juntament amb el seu fundador i un fons de capital risc. El grup compta amb més de 5.000 empleats en diferents centres d’Espanya i actualment té la major cartera de nous projectes que superen els 30 llocs de desenvolupament. Sortim de la nostra participació en Vitalia Home quan va ingressar el seu principal accionista, CVC Capital Partners, i ja no és una empresa de cartera.

Classe d’actiu: Portfolio Company
Nº Actius: 51
Nº Socis: 7.181
Ubicació: a tot Espanya
Superfície: 408.000 m2
Inversió: 600 milions d’euros