Project Description

VITALIA RESIDÈNCIES TERCERA EDAT

Actualment, Grup Vitalia ocupa el tercer lloc en nombre total de places dins el sector de l’habitatge per a gent gran a Espanya. La nostra implicació va ser inicial dins el grup sanitari, on vam dissenyar i desenvolupar els dos primers centres a Barcelona abans de la gran expansió del grup, juntament amb el seu fundador i un fons de capital risc. El grup compta amb més de 5.000 empleats en diferents centres d’Espanya i té la major cartera de nous projectes, que superen els 30 llocs de desenvolupament. Sortim de la nostra participació a Vitalia Home quan va ingressar el seu principal accionista, CVC Capital Partners, i ja no és una empresa de cartera.

Classe d’actiu: Portfolio Company
Nº Actius: 51
Nº Socis: 7.181
Ubicació: a tot Espanya
Superfície: 408.000m2
Inversió: 600 milions d’euros