Project Description

HABITATGE SOCIAL VISOREN

Visoren és una empresa privada que ofereix els ciutadans habitatges funcionals a preus assequibles. L’empresa va néixer l’any 2002 amb l’objectiu de construir, promoure i gestionar habitatges de lloguer de protecció oficial per satisfer la demanda real del mercat a Espanya. Vam ser socis fonamentals i fundadors des del principi. Com a empresa de cartera, encara està en funcionament i compta amb un equip dedicat que desenvolupa noves unitats i gestiona les existents. Actualment, posseeix una participació minoritària.

Classe d’actiu: Portfolio Company
Nº Actius: 21 (inclou dos actius d’habitatges per a estudiants)
Nº Socis: 3.000
Ubicació: a tot Espanya
Superfície: 250.000m2
Inversió: 300 milions d’euros