Project Description

HABITATGE SOCIAL PER VISOREN

Visoren és una empresa privada que ofereix als ciutadans habitatges funcionals a preus assequibles. L’empresa va néixer l’any 2002 amb l’objectiu de construir, promoure i gestionar habitatges de lloguer amb protecció oficial per a satisfer la demanda real del mercat a Espanya. Vam ser socis fonamentals i fundadors des del principi. Com a empresa de cartera, encara està en funcionament i compta amb un equip dedicat que desenvolupa noves unitats i gestiona les existents. Actualment posseeix una participació minoritària.

Classe d’actiu: Portfolio Company
Nº Actius: 21 (inclou dos actius d’habitatge per a estudiants)
Núm. Socis: 3.000
Ubicació: a tot Espanya
Superfície: 250.000 m2
Inversió: 300 milions d’euros