L’energia fotovoltaica, la nova tendència en el sector industrial

L’autoconsum fotovoltaic en indústries és una tendència creixent en els últims anys, potenciada per molts factors. Per una banda, les mesures de la Unió Europea que penalitzen les emissions de carboni en el sector industrial per afavorir l’ús d’energies renovables, l’elevat preu de l’electricitat i la nova corrent a favor de la lluita contra el canvi climàtic han acabat de convèncer moltes indústries per instal·lar plaques fotovoltaiques. Pels múltiples beneficis que aporta a l’empresa i el planeta, Adequa aposta per la transició cap a les energies renovables en el plantejament dels nous projectes ens els que col·labora.

En què consisteix l’autoconsum industrial?

L’autoconsum energètic és la instal·lació de panells solars per a industries aprofitant l’espai que hi ha a les cobertes de les naus per generar energia fotovoltaica. Com aquest tipus d’empreses tenen un consum energètic molt gran, amb aquesta instal·lació generen i consumeixen la seva pròpia energia d’origen renovable, pel que a la vegada contribueixen al medi ambient i obtenen un gran estalvi en la factura de la llum.

Energies renovables per ser sostenible

Cada panell fotovoltaic ajuda a preservar 12 arbres. Aquesta dada mostra la contribució d’aquesta energia neta al planeta gràcies a la reducció en la demanada de l’electricitat convencional. A més, col·labora directament en la disminució dels combustibles fòssils i condueix a la transició energètica reclamada des de molts organismes internacionals.

Beneficis de l’ús de panells solars:

 Col·labora en la preservació del medi ambient. Les empreses s’han d’ajustar a l’Agenda 2030 i reduir el seu impacte mediambiental fent ús d’energies renovables.

  • Millora la imatge de l’empresa, doncs la posiciona com una companyia responsable i compromesa amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic
  • Estalvi d’aproximadament el 60-70% en la factura de la llum. Aquesta reducció de costos operatius augmenten la competitivitat de l’empresa i generen uns recursos financers extra que es poden invertir en el creixement de la companyia i en l’aposta per l’I+D+i.
  • L’energia generada pot abastir empreses de la zona i crear així un nucli industrial sostenible.
  • Tot i que la seva instal·lació té un preu elevat, gràcies a l’estalvi energètic es pot amortitzar en només 5 anys.