L’energia fotovoltaica és una alternativa per millorar l’eficiència i estalviar diners per a la indústria. No només és una excel·lent opció per reduir el cost energètic, sinó que suposa una gran disminució de l’impacte ambiental que genera la seva activitat.

Les indústries aposten cada cop més per l’ús d’energies renovables per minimitzar la seva petjada mediambiental. Des de l’aprovació del RD 244/2019 que regula l’autoconsum, la demanda d’instal·lació de plaques fotovoltaiques ha augmentat exponencialment entre les empreses.

Quins beneficis aporta la fotovoltaica?

Energia neta i gratuïta

Espanya és un país que destaca pel gran nombre de dies assolellats que té a l’any. Per tant, ens trobem davant una energia abundant. A més, l’energia fotovoltaica, al nodrir-se del sòl, és una energia gratuïta, que només requereix d’una placa per generar-la. El més important és que no contamina, pel que la reducció de l’impacte que genera l’activitat industrial es redueix a favor del medi ambient.

Energia molt flexible i que no interromp el procés productiu

Les instal·lacions solars són molt flexibles i s’adapten a les necessitats i espais de cada empresa i es poden combinar amb els sistemes existents sense interferir la producció energètica habitual. A més, la producció no s’interromp per a instal·lar-la i posar-la en marxa.

Disminució notable del CO2

L’ús de l’energia solar contribueix a reduir les emissions de COino emet fums ni olors. A més permet millorar la quilificació energètica de l’edifici.

Estalvi en la factura

Instal·lar plaques solars comporta una gran reducció en la factura energètica. Es calcula que suposa en estalvi del 40% en la factura de la llum, percentatge que augmenta amb els pas dels anys.

Can Morera, comunitat sostenible

El projecte del D-hub Òdena es construirà amb tecnologies d’última generació, utilitzant materials reciclats en tot el procés i una producció verda certificada. El Campus s’alimentarà d’energies renovables conjuntament amb altres tecnologies per garantir un autoconsum integral com a comunitat energètica independent. Per aconseguir-ho aposta per l’energia solar i l’hidrogen verd. Aquest projecte serà pioner en ser el primer d’aquesta envergadura en ser carbon neutral.